2 podejscia doprowadzenia rejestru EPER

Posted on Kwiecień 22, 2007

0


Dwa podejścia do prowadzenia rejestru

Protokół zawiera szereg rozwiązań kompromisowych pomiędzy dwoma dość odmiennymi podejściami do koncepcji PRTR:

 • podejściem północnoamerykańskim, na którym oparte są Wytyczne OECD z 1996 r oraz
 • podejściem europejskim, na którym oparty jest system EPER.

W wyniku tych kompromisów zarówno jeden, jak i drugi system będzie wymagał znacznego rozwinięcia. W odniesieniu dwóch kluczowych kwestii (sposób określenia wartości progowych powodujących obowiązek raportowania oraz sposób raportowania o odpadach) postanowiono jednak zachować jako równoprawne oba odmienne podejścia (widoczne w art. 7), przy czym Strony Protokołu muszą wybrać jedno lub drugie:

 • Północnoamerykańskie, zakładające:
  • wartości progowe uruchamiające obowiązek raportowania oparte na wielkości produkcji lub zużycia chemikaliów oraz na liczbie zatrudnionych,
  • raportowanie o indywidualnych substancjach zawartych w przemieszczanych poza teren zakładu odpadach lub ściekach przeznaczonych do oczyszczalni ścieków;
 • Europejskie, zakładające:
  • wartości progowe uruchamiające obowiązek raportowania oparte na wielkości emisji,
  • raportowanie tylko o ogólnej masie przemieszczonych poza teren zakładu odpadów, z podziałem jedynie na odpady niebezpieczne i inne
Reklamy
Posted in: Bez kategorii