Odniesienia.

Posted on Kwiecień 26, 2007

0


Odniesienia
§ Rozporządzenie E-PRTR: Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu

§ Protokół PRTR: Protokół EKG ONZ podpisany przez Wspólnotę Europejską i 23 państwa członkowskie w dniu 21 maja 2003 r. w Kijowie, oparty na Konwencji z Aarhus z 1998 r. (Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska)
§ Wytyczne EKG-ONZ w sprawie PRTR

Reklamy
Posted in: Bez kategorii