E-PRTR a PRTR różnice

Posted on Kwiecień 27, 2007

0


Utworzony Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) zastąpi od nowego roku istniejący Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń (EPER) stworzony na podstawie Decyzji Komisji z dnia 17 lipca 2000r w sprawie wdrożenia Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń (EPER).

Zdaniem Komisji EU, istniejący EPER wdraża już wiele postanowień Protokołu EKG-ONZ, jak chociażby postanowienia w zakresie zharmonizowanych reguł raportowania, publicznego dostępu do rejestru za pośrednictwem internetu, zakresu źródeł emisji i substancji emitowanych.

Przekształcenie EPER-ru w europejski PRTR nie pociągnie więc za sobą żadnych zasadniczych zmian, jeśli chodzi o ogólną koncepcję rejestru.

Podstawowe różnice:

– rozszerzenia zakresu rejestru o emisję zanieczyszczeń do gleby, o emisję zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, o gospodarkę odpadami,

– kwestii dotyczących udziału społecznego,

-kwestii dotyczących konkretnych substancji podlegających obowiązkowi raportowania oraz innych wymagań odnoszących się do obowiązku przekazywania Komisji, przez państwa członkowskie, odpowiednich raportów na temat emisji zanieczyszczeń w danym państwie członkowskim.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii