Przegląd wymagań dotyczących sprawozdawczości dla zakładów objętych rozporządzeniem E-PRTR

Posted on Kwiecień 28, 2007


Przegląd wymagań dotyczących sprawozdawczości dla zakładów objętych rozporządzeniem E-PRTR

Rys. zawiera przegląd wymagań dotyczących sprawozdawczości dla zakładów, zgodnie z rozporządzeniem E-PRTR.
Zgodnie z zasadą pomocniczości, państwa członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe przepisy i łączyć zgłaszanie z innymi mechanizmami sprawozdawczości. Z tego względu operatorzy zakładów muszą także uwzględniać wszelkie ewentualne dodatkowe obowiązujące przepisy krajowe.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii