Browsing All Posts published on »Maj, 2007«

wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Maj 30, 2007

0

W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła, wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej powinien zawierać w szczególności: 1) oznaczenie wnioskodawcy; 2) określenie: a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, b) zamówionej mocy cieplnej oraz minimalnego poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym, a w przypadku poboru ciepła […]

prawdy i mity o dolinie rospudy

Maj 23, 2007

0

Zachęcam zainteresowanych do zapoznania się z wykład rospuda

ograniczenie zjawiska globalnego ocieplenia

Maj 23, 2007

0

Ograniczenie zjawiska globalnego ocieplenia to priorytetowy cel kampanii Unii Europejskiej zorganizowanej jako Greenlight. ten temat uzupełnię w wolnej chwili

Położenie geograficzne Doliny Rospudy

Maj 14, 2007

0

Dolina Rospudy odznacza się wysokim stopniem naturalności i należy do najcenniejszych obiektów przyrodniczych w kraju. Występuje tutaj duże zróżnicowanie szaty roślinnej (40 zespołów roślinnych) oraz świata zwierząt. Można spotkać tu szereg rzadkich zbiorowisk torfowiskowych, bagiennych i źródliskowych oraz wiele gatunków objętych ochrona prawną. Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rospudy” powstał w 1998 roku na mocy rozporządzenia […]

zapmniany artykuł

Maj 12, 2007

0

Artykuł 17 SPOTKANIE STRON 1. Niniejszym ustanawia się Spotkanie Stron. Jego pierwsza sesja zostanie zwołana nie później niż w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu. Następnie zwykłe sesje Spotkania Stron będą odbywać się łącznie albo równolegle ze zwykłymi Spotkaniami Stron Konwencji, chyba, że Strony niniejszego Protokołu postanowią inaczej. Spotkanie Stron odbędzie […]

ochrona priorytetem

Maj 11, 2007

0

Każdy epoka w naszej historii, miała różne priorytety. Po II wojnie światowej ważne było odbudowywanie Polski, wypracowanie 1000% procent normy, wybudowanie Nowej Huty itp. Nikt nie zawracał sobie głowy środowiskiem. Podobnie na Zachodzie Europy, w Ameryce u podstawy rozwoju gospodarczego nie stała ochrona środowiska lecz dynamiczny rozwój przemysłu. Dzisiaj te bogate i rozwinięte Państwa mogą […]

Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2

Maj 10, 2007

0

Unia Europejska musi ograniczyć swoją zależność od importowanej ropy naftowej, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, a także pełni wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych. Aby spełnić zobowiązania przyjęte przez UE do roku 2012, a także wyjść poza nie, Unia Europejska jest zmuszona zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z wszystkich sektorów. Wobec ciągle rosnących poziomów emisji, mimo udoskonaleń technicznych, […]