Położenie geograficzne Doliny Rospudy

Posted on Maj 14, 2007

0


Dolina Rospudy odznacza się wysokim stopniem naturalności i należy do najcenniejszych obiektów przyrodniczych w kraju. Występuje tutaj duże zróżnicowanie szaty roślinnej (40 zespołów roślinnych) oraz świata zwierząt. Można spotkać tu szereg rzadkich zbiorowisk torfowiskowych, bagiennych i źródliskowych oraz wiele gatunków objętych ochrona prawną. Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rospudy” powstał w 1998 roku na mocy rozporządzenia Wojewody Suwalskiego.

Rospuda jest główna rzeką Pojezierza Zachodniosuwalskiego, długość rzeki wynosi 102,5 km . Płynie wąską doliną w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przepływając przez osiem jezior o stromych i wąskich brzegach (Czarne, Rospuda Filipowska, Kamienne, Garbaś, Głębokie, Sumowo Bakałarzewskie, Okrągłe, Bolesty) i trzy miejscowości: Filipów, Bakałarzewo i Raczki.

Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest we wsi Ludwinowo w odległości 4 km na północny-zachód od miejscowości Raczki. Położone jest ono w odległości 1 km od obiektów mieszkalnych, 1 km od ujęć wodnych i 1,2 km od rzeki Rospudy.

Jest prawobrzeżnym dopływem Biebrzy IV rzędu. Rospuda na teren powiatu augustowskiego wpływa w okolicy wsi Jaśki w północno-zachodniej części powiatu i uchodzi do jeziora Rospuda Augustowska połączonego z jeziorem Necko. Z jeziora Necko wypływa jako Netta wspólnym szlakiem z Kanałem Augustowskim, a później jako Kanał Bystry wpada do jeziora Sajno. Dalej wypływa
z jeziora Sajno w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym zasilając w wodę położony obok Kanał Augustowski i łącząc się z nim ostatecznie w okolicy wsi Sosnowo.
Po połączeniu z Kanałem Augustowskim rzeka płynie uregulowanym korytem i uchodzi poprzez jaz piętrzący do Biebrzy obok śluzy w Dębowie. Główne dopływy Rospudy na terenie powiatu Augustowskiego to: Szczeberka z Blizną, Kanał Augustowski, Zelwianka, Kamienny Bród, Turówka, Kolniczanka, Olszanka.

Rzeka Rospuda-Netta na różnych odcinkach badana była w latach 1997 i 2000. Również wody tej rzeki w większości zaliczone zostały do III klasy czystości. Jedynie odcinek pomiędzy punktami: wodowskaz Białobrzegi i most Augustów-Lipsk, o długości około 6,2 km sklasyfikowano jako I klasa czystości (2000 r.) oraz odcinek powyżej miejscowości Kozia Szyja – jako II klasa czystości (1997 r.).

Reklamy
Posted in: Bez kategorii