zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

Posted on Czerwiec 29, 2007

0


Możesz mniej płacić za prąd. Już od 1 lipca 2007 zasada TPA obejmie klientów indywidualnych.
Co to jest TPA

Prawo TPA (Third Party Access) jest gwarancją realizacji umowy handlowej z wybranym sprzedawcą.

W praktyce prawo to oznacza, że objęta dowolnym kontraktem handlowym energia zostanie dostarczona do wskazanego w umowie miejsca, o ile tylko istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości realizacji tego kontraktu.

Na straży przestrzegania tej zasady stoi Prezes URE, który na wniosek strony rozstrzyga spory związane z odmową zawarcia umowy dystrybucyjnej na zasadzie TPA.

Obecnie

… odbiorca w gospodarstwie domowym kupuje energię (energię elektryczną i/lub gaz) i usługę transportu tej energii (gazu) od tego samego podmiotu – spółki dystrybucyjnej; ma zawartą jedną umowę i otrzymuje jedną fakturę.

Z dniem 1 lipca 2007 roku…

…dotychczasowa spółka dystrybucyjna podzieli się na dwa odrębne podmioty prawne: operatora systemu i spółkę obrotu.

procedura zmiany dostawcy energii elektrycznej

Reklamy
Posted in: Bez kategorii