Browsing All Posts published on »Lipiec, 2007«

sposób ustalania wskaźników hałasu

Lipiec 25, 2007

0

Ldnw, Ln jak wyznaczać wskaźniki hałasu, metoda obliczeniowa. ustalanie_wskaznikow_halasu_ldwn_ln.pdf zachęcam do zapoznania się z tym ciekawym tematem Reklamy

torrentflux b4rt

Lipiec 18, 2007

1

Features Some of the most popular features of torrentflux-b4rt are listed below. This list is definitely NOT exhaustive – there are a massive number of features that can be configured via the torrentflux-b4rt administration panel! Feature List: * Supports multiple internet transfer protocols * Unified transfer control * Transfer statistics and logging * Uploading and […]

TorrentFlux Torrent manager

Lipiec 9, 2007

0

TorrentFlux is a FREE PHP based Torrent client that runs on a web server. Manage all of your Torrent downloads through a convenient web interface from anywhere. TorrentFlux is a feature rich Torrent manager. * Upload Torrents via URL or File Upload * Start, Stop, and Delete Torrents with a click * Advanced Torrent start […]

SOIL PROTECTION

Lipiec 5, 2007

0

The soil provides the main foundation for human activity and housing. It is a limited and fragile resource, however: erosion, the loss of organic matter, landslides and various forms of contamination are among the problems that Europe’s environment policy seeks to address. Soil is generally defined as the top layer of the earth’s crust. It […]

Clean Air Act)

Lipiec 5, 2007

0

Pierwszym krajem, który wprowadził handel emisjami (HE) do polityki ochrony atmosfery są Stany Zjednoczone. Poprawka do ustawy o czystym powietrzu (Clean Air Act) przyjęta w 1977 r. umożliwiała stworzenie rynku handlu prawami do emisji. Zapoczątkowało to realizację „Polityki Handlu Emisjami” (Emission Trading Policy), opartej na współistnieniu regulacji bezpośrednich i bardziej elastycznych mechanizmów rynkowych. Dopełnieniem całego […]

ustawa szkody w środowisku

Lipiec 4, 2007

0

pełna treść aktu: ustawa_szkody.pdf bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku – rozumie się przez to wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości; działania naprawcze – rozumie się przez to wszelkie działania, w tym działania ograniczające lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które […]