Browsing All Posts published on »Wrzesień, 2007«

„plucie” kotła

Wrzesień 24, 2007

0

Gdy poziom wody ukaże się w szkle wodowskazowym, wyregulować zasilanie i uruchomić palenisko. Pienienie się wody w walczaku i „plucie” kotła — duże i szybkie wahania poziomu wody w wodowskazach i gwałtowny spadek temperatury pary, uderzenia wodne w rurociągach pary. Natychmiast obniżyć obciążenie kotła. ypowe wypadki awaryjne i sposoby Ich likwidacji. Podstawowym warunkiem szybkiej i […]

Nagrzewanie przewodu parowego

Wrzesień 24, 2007

0

Nagrzewanie przewodu parowego na odcinku od kotła do głównej magistrali parowej należy rozpocząć możliwie wcześnie, otwierając odwodnienie przed zasuwą przy magistrali. Podstawową zasadą prawidłowego rozruchu kotłów jest stała szybkość przyrostu temperatury nasycenia. Jest to zabieg zbędny i powodujący duże straty cieplne. Wyniki badań i zebrane doświadczenia eksploatacyjne pozwalają sformułować następujące zasady racjonalnego rozruchu kotłów ze […]

Nazywa się je apokryfami

Wrzesień 17, 2007

0

Przedzierając się przez słabo oznaczony szlak historii judaizmu współcześni badacze za drogowskaz mogą uważać niemal wyłącznie informacje zawarte w Biblii – świętej księdze tej religii. Jednak Biblię z punktu widzenia Żydów stanowi tylko Stary Testament, będący zbiorem ksiąg powstających systematycznie od ok. 1200 do 150 r. p.n.e. Stary Testament tworzą trzy części. Pierwsza to „Tora” […]

wyliczono wskaźniki emisji CO2 na kilometr

Wrzesień 17, 2007

0

Na podstawie iloczynu wskaźnika emisji C02 na litr paliwa i średniego zużycia paliw wyliczono wskaźniki emisji CO2 na kilometr. Przyjmując szacunkową średnią liczba osób w pojazdach przyjęto: * samochodzie osobowym: średnio 1,4 os., ze względu na cel podróży: – do pracy: 1,1 – 1,2 – krótkie wycieczki rodzinne: 1,4 -1,7 – podróże i wypoczynek: 1,6 […]

Wrzesień 17, 2007

0

katalog strony muzyka zapisz sie Zestawienie zbiorcze na podstawie szczegółowych wyliczeń: Lp. KATEGORIA Rodzaj paliwa Emisja [kg CO2/pkm*] 1 Samoloty pasażerskie – krótkie loty PL 0,18 2 Samoloty pasażerskie – średnie loty PL 0,16 3 Samoloty pasażerskie – długie loty PL 0,11 4 5 6 Samochody osobowe mały BS 0,12 LG 0,09 ON 0,11 7 […]

Ponadto w czasach globalizacji

Wrzesień 17, 2007

0

Zgodnie z prawodawstwem europejskim wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie produktów lub substancji zawierających azbest zostało zakazane począwszy od stycznia 2005 r. (dyrektywa 1999/77/WE). Surowsze środki chroniące pracowników przed ryzykiem narażenia na działanie włókien azbestu obowiązują od 15 kwietnia 2006 r. (dyrektywa 2003/18/WE zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG). Pomimo tych postępów o charakterze prawnym nadal pozostaje praktyczny problem […]

azbest

Wrzesień 17, 2007

0

Podręcznik dobrych praktyk Praktyczny podręcznik najlepszych praktyk służących zapobieganiu ryzyku w pracach wymagających kontaktu z azbestem lub zminimalizowaniu tego ryzyka: dla pracodawców, pracowników oraz inspektorów pracy Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) wskazał na potrzebę opracowania praktycznego pod-ręcznika zawierającego najlepsze sposoby zapobiegania lub minimalizowania ryzyka związanego z azbestem w różnych rodzajach prac wymagających lub mogących wymagać […]