azbest

Posted on Wrzesień 17, 2007

0


Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest obowiązany jest zapewnić ochronę pracowników przed szkodliwym działaniem pyłów azbestu zapewniając przestrzeganie przepisów bhp określonych m.in. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).
wbudowane zarówno jako elementy zewnętrzne obiektów np. pokrycia dachów jak też ukryte pod materiałami wykończeniowymi np. przegrody izolacyjne, stanowi o powszechności zagrożeń związanych z użytkowaniem obiektów, wykonywaniem prac remontowych i składowaniem odpadów zawierających azbest. Pokrycie dachów płytami azbestowo-ce-mentowymi znalazło zastosowanie głównie na obszarach wiejskich, gdzie – jako stosunkowo tani materiał – był używany do krycia dachów zarówno budynków inwentarskich, jak i mieszkalnych. Właściciele tych obiektów, np. rolnicy indywidualni, niejednokrotnie nie są świadomi zagrożeń, jakie stanowią te elementy budynków, zwłaszcza podczas ich demontażu, a także późniejszego zagospodarowania czy też składowania.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii