„plucie” kotła

Posted on Wrzesień 24, 2007

0


Gdy poziom wody ukaże się w szkle wodowskazowym, wyregulować zasilanie i uruchomić palenisko. Pienienie się wody w walczaku i „plucie” kotła — duże i szybkie wahania poziomu wody w wodowskazach i gwałtowny spadek temperatury pary, uderzenia wodne w rurociągach pary. Natychmiast obniżyć obciążenie kotła.
ypowe wypadki awaryjne i sposoby Ich likwidacji. Podstawowym warunkiem szybkiej i skutecznej likwidacji awarii lub zakłóceń w pracy kotłów jest dokładna znajomość urządzeń i instrukcji eksploatacyjnych przez personel obsługujący kotły.
Najczęstszą przyczyną uszkodzeń rur optomkowych kotła, oprócz wad materiału i złego montażu, jest osłabienie materiału przez korozję, przegrzanie materiału wskutek osadów na wewnętrznych ściankach, a także wskutek zaburzeń cyrkulacji wody. Zaburzenia cyrkulacji z kolei mogą być spowodowane złą konstrukcją konturów cyrkulacyjnych, nadmiernym obniżeniem się poziomu wody w walczaku, lub niedopuszczalnie gwałtownymi zmianami ciśnienia roboczego.

Reklamy
Otagowane:
Posted in: emisja