Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Posted on Październik 18, 2007

0


ISTOTA OPŁAT EKOLOGICZNYCH I ICH FUNKCJE
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian:
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian:
a) opłaty za zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego w tym, podstawą naliczania jest prowadzona przez jednostkę ewidencja rodzajów i ilości zanieczyszczeń wydalanych do powietrza.
b) opłaty za składowanie odpadów obejmują: opłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach,
c) opłaty za usuwanie drzew i krzewów
więcej przeczytasz w periodyku

Reklamy