wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Posted on Październik 18, 2007

0


Podstawowe informacje dotyczące systemu opłat środowiskowych znajdują się na tej stronie.
Jeżeli chodzi o opłaty za emisje oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji firmy osoby korzystającego ze środowiska.

Reklamy
Posted in: emisja