Browsing All Posts published on »Listopad, 2007«

Jeżeli szukają Państwo informacji

Listopad 29, 2007

0

o opłatach zakorzystanie ze środowiska odsyłam Państwa na stronę www.periodyk.info opłaty za emisje Są tam także informacje o PRTR Reklamy

Wymagane jest oznaczanie ciśnienia dopuszczonego

Listopad 29, 2007

0

Działanie zaworów powinno być tak uregulowane, aby wszystkie zaczęły się otwierać i osiągnęły pełną przepustowość w granicach ciśnienia od pd (ciśnienie dopuszczone) do 1,1 Pd. Manometry. W manometr powinien być wyposażony każdy parownik i każdy odłączalny przegrzewacz oraz odłączalny podgrzewacz wody. Dla kotłów o wysokości ponad 10 m wymagany jest dodatkowo co najmniej jeden manometr […]

Emisja zanieczyszczeń opłaty

Listopad 8, 2007

0

Emisja zanieczyszczeń opłaty Opłaty ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym emisja zanieczyszczeń do środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. […]

The word quark was coined by Murray Gell-Mann

Listopad 7, 2007

0

The word quark was coined by Murray Gell-Mann in its present sense, the word having been taken from the phrase „Three quarks for Muster Mark” in Finnegans Wake by James Joyce The three kinds of charge in QCD (as opposed to one in Quantum electrodynamics or QED) are usually referred to as „color charge” by […]