płaty za korzystanie ze środowiska, nazywane czasami świadomie podatkami środowiskowymi

Posted on Styczeń 8, 2008

0


Najistotniejszym instrumentem pośredniej ochrony środowiska są opłaty za korzystanie ze środowiska, nazywane czasami świadomie podatkami środowiskowymi.
– Stawki obowiązujące za rok 2002 ogłoszone są w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 09 października 2001 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 130 z 2001 roku, poz.1453: zmiany w Dz.U. Nr 161 z 2002 roku, poz.1335)
– Stawki obowiązujące za I kwartał 2003r. ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003 (M.P. Nr 49 z 2002r., poz. 715
– Stawki obowiązujące za II,III i IV kwartał 2003r. ogłoszone są w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 55 z 2003r., poz.477
– Stawki obowiązujące za rok 2004r. ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzstanie ze środowiska na rok 2004 (M.P. Nr 50 z 2003r., poz.782
– Stawki obowiązujące za rok 2005 ogłoszone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie opłat za korztsanie ze środowiska (Dz.U. Nr 279 z 2004 r., poz.2758)
– Stawki obowiązujące za rok 2006 ogłoszone są w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 260 z 2005 r., poz. 2176)
– Stawki obowiązujące za rok 2007 ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 04 października 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (M.P. Nr 71 z 2006 roku, poz. 714)

Reklamy
Posted in: emisja