Każda wyższa uczelnia mogła złożyć wniosek o dotację

Posted on Styczeń 9, 2008

0


Każda wyższa uczelnia mogła złożyć wniosek o dotację na dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu znajdującego się na liście programów priorytetowych. Jest to program 5.4.3 „Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Zgodnie z uchwałą nr 33/07 z dnia 15 marca 2007 r. Rady Nadzorczej NFOŚiGW w sprawie zatwierdzenia „Kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć w ramach programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przedsięwzięcia zgłoszone w ramach zadania 5.4.3 przyjmowane są do dofinansowania na podstawie rekomendacji Ministra Środowiska.
W 2007 roku zgłoszono 5 wniosków z 4 uczelni. Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone przez NFOŚiGW i wszystkie otrzymały dotacje pokrywające do 50% kosztów studiów. Wśród nich największy kwotowo wniosek zgłosiła Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej i Medialnej z Torunia i zgodnie z przyjętymi kryteriami otrzymała 1,225 mln zł na studia podyplomowe w latach 2008 – 2011. Umowa podpisana 19 listopada 2007 roku jest prawnie wiążąca, natomiast kontroli wymaga procedura w NFOŚiGW, która powinna weryfikować zasadność wniosku co do meritum i wysokości wnioskowanych kwot. Jeśli okaże się, że w tym przypadku, a może i w wielu innych, procedury nie było lub nie były stosowane, winni zaniedbań poniosą konsekwencje dyscyplinarne.

Reklamy
Otagowane:
Posted in: site