Wykorzystanie chromatografów gazowych

Posted on Kwiecień 21, 2008

0


Zaczyna się, nowy projekt monitorowania emisji  co2 nakłada nowe obowiązki.

Wykorzystanie chromatografów gazowych i analizatorów gazów pobierających próbki lub
dokonujących pomiarów bez pobierania próbek, pracujących w trybie on-line, do określania wielkości
emisji CO2 , podlega opisaniu w sposobie monitorowania określonym w zezwoleniu.., Prowadzący tych systemów musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9001:2000. Dowodem potwierdzającym, że system spełnia te wymagania może być certyfikat na zgodność zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2000.

Reklamy
Posted in: emisja