w sprawie braku reakcji polskiego MSZ na próby podejmowania na Ukrainie prac nad projektami ustaw przyznających uprawnienia kombatanckie żołnierzom UPA

Posted on Maj 25, 2008

0


w sprawie braku reakcji polskiego MSZ na próby podejmowania na Ukrainie prac nad projektami ustaw przyznających uprawnienia kombatanckie żołnierzom UPA

Na Ukrainie od dłuższego już czasu w środowiskach parlamentarnych, naukowych i dziennikarskich prowadzone są prace nad projektem ustawy o przyznaniu członkom UPA uprawnień kombatanckich, a także o uznanie tej formacji za uczestnika sprzymierzonych sił koalicji antyhitlerowskiej. Te poczynania budzą reakcje sprzeciwu wśród uczciwych Ukraińców, ale także rodzą pewne kroki podejmowane na niwie dyplomatycznej ze strony państw, których ten problem dotyczy, głównie w aspekcie historycznym.

Sądzę, że Polacy jako naród i RP jako państwo dbające o wszechstronny interes swoich obywateli nie mogą pozostać obojętni wobec prób rehabilitacji organizacji wsławionej niespotykanymi okrucieństwami, jakich dopuściła się w stosunku do ludzkości polskiej b. Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. W społeczeństwie naszego kraju coraz częściej pojawia się oczekiwanie na oficjalną reakcję polskiego MSZ na wszelkie próby (ze strony ukraińskiej) relatywizowania oceny moralnej zbrodni ludobójstwa, która była postulatem programowym OUN i jej ramienia zbrojnego, jakim była UPA.

Z licznych kontaktów z wyborcami odnoszę wrażenie, że nie ma społecznego przyzwolenia na przemilczanie prawdy historycznej za cenę ˝strategicznego partnerstwa˝, które w wielu wypadkach jest ilustracją tylko naszych nadziei i dobrych intencji przy jednoczesnym braku zrozumienia tychże intencji przez stronę ukraińską. W mojej refleksji na temat skuteczności polskiej dyplomacji w tym kierunku mieści się pytanie o jakość kadry (zwłaszcza szczebla kierowniczego zarówno w Ambasadzie RP w Kijowie, jak też i w KG RP we Lwowie), chociaż ten ostatni aspekt jest tylko fragmentem niezbyt przychylnej dla stanu spraw polskich na Ukrainie – rzeczywistości.

W świetle powyższego pragnę uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy należy się spodziewać oficjalnego stanowiska polskiego MSZ wobec deformacji prawdy historycznej o ludobójstwie UPA dokonywanej na ludności polskiej?

Czy w MSZ jest program – równoprawnego, wypełnionego właściwą treścią – urzeczywistnienia ˝strategicznego partnerstwa z Ukrainą˝ oraz ocena dotychczasowego funkcjonowania tego założenia?

Poseł Tadeusz Samborski

Warszawa, dnia 30 września 2002 r.

Reklamy
Otagowane:
Posted in: 2 wojna