Browsing All Posts published on »Czerwiec, 2008«

Na okładce – płonący gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku w dniu 15 grudnia 1970

Czerwiec 29, 2008

2

Na okładce – płonący gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku w dniu 15 grudnia 1970 r. Fot. z archiwum IPN w Gdańsku Lech Wałęsa przemawia do zgromadzonych przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im Lenina. Obok L. Wałęsy widoczny ks. Henryk Jankowski. Lech Wałęsa w loży prezydenckiej podczas debaty nad odwołaniem rządu Jana Olszewskiego. „Również […]

Już dzisiaj o polskim wzroście gospodarczym decyduje unia europejska a nie nasz rząd

Czerwiec 27, 2008

0

Przebywający właśnie w Polsce komisarz unijny ds. środowiska Stawros Dimas przyznał, że o tym czy Polska może się rozwijać i w jakim stopniu decyduje komisja europejska nakładająca limity emisji dwutlenku węgla. Powiedział dobrodusznie, że pozwolono na razie na wzrost gospodarczy w sektorze polskich przedsiębiorstw z branż: energetycznej, cementowej, hutniczej. Określając limity co2 na lata 2008-2012 […]

Odsiarczanie

Czerwiec 26, 2008

0

Odsiarczanie Wyróżnia się kilka technologii odsiarczania spalin:mokra metoda wapienno – gipsowa (MOWAP) zwana potocznie „metodą mokrą”, technologie suszenia rozpyłowego – tzw. „metody półsuche” imetody suche. Najbardziej rozpowszechnionymi metodami odsiarczania stosowanymi w Polsce są metoda mokra i metody półsuche. Metody suche mają ograniczone zastosowanie. W ramach technologii półsuchych i suchych istnieje duża liczba metod odsiarczania, m.in.: […]

emissions of pollutant, Equation

Czerwiec 25, 2008

0

There are five approved approaches to estimating emissions for prtr purposes. These are as follows: Mass balance, Fuel analysis or engineering calculations, Sampling data or direct measurement, Emission factors, and An approved alternative. Ei = (C * MW * Q * 3 600) / [22.4 * {(T + 273)/273} * 106] where: Ei = emissions […]

Jak pisałem wcześniej trudno dziś ocenić skuteczność PRTR

Czerwiec 25, 2008

0

Jak pisałem wcześniej trudno dziś ocenić skuteczność rejestrów emisji zanieczyszczeń. Jeśli Instalacja posiada kilka instalacji objętych rozporządzeniem 166/2006. Czy uwolnienia poszczególnych zanieczyszczeń z każdej instalacji należy w sprawozdaniu PRTR wykazywać oddzielnie, czy jako sumę? Urzędnik odpowiada że tak. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wdrażania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zgłoszeniu w sprawozdaniu PRTR podlega uwolnienie, […]

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Ofiary jako kaci. Spór o żydowskich partyzantów

Czerwiec 18, 2008

0

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2003-08-12, „Ofiary jako kaci. Spór o żydowskich partyzantów”, Lorenz Jäger. W wydanej w Stanach Zjednoczonych publikacji „Forward” Marc Perelmann przedstawia sprawę dokonanej przed sześćdziesięciu laty masakry ludności zamieszkującej wieś Koniuchy (obecnie litewskie Kaniuakai).Przypadek ten bada IPN. Śledztwo ma m.in. pokazać, jaką rolę w pogromie odgrywali partyzanci żydowscy. Szacowana liczba ofiar waha się […]

Information about the current state of the investigation into the murder of the inhabitants of the town of Naliboki, county of Stolpce, Nowogrodek province, in May 1943.

Czerwiec 18, 2008

0

Information about the current state of the investigation into the murder of the inhabitants of the town of Naliboki, county of Stolpce, Nowogrodek province, in May 1943. The Regional Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation in Lodz is conducting an investigation into the crimes committed by Soviet partisans on the soldiers […]