Charakterystyka narzędzia E-PRTR

Posted on Wrzesień 8, 2008

0


Programy wspomagające zarządzanie danymi środowiskowymi: OpłatOR, Grafika, Ek100w, E-PRTR.
Kryteria oceny stanu jakości powietrza, techniki oceny jakości powietrza
Charakterystyka narzędzia E-PRTR. Tworzenie przykładowych baz danych na poziomie operatorów, dotyczących: uwolnień zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, transferów odpadów i zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce ich powstawania.

Reklamy
Otagowane: ,
Posted in: 1