Browsing All Posts published on »Październik, 2008«

Fundacja TVN

Październik 26, 2008

0

Na stronie fundacji TVN nie ma sprawozdania finansowego, szukałem ale nie udało mi się znaleźć to jakaś tajemnica i czy sprawozdania nie powinny być jawne? Fundacja tvn nie przyjmuje też wpłat na imienną pomoc dla konkretnych osób – nie chcą pomagać? Ee nie wierze przecież po to powstała żeby pomagać — komuś. Ale komu? Na […]

Prawie 60% CO2 związanego przez rośliny lądowe wchodzi w skład drewna.

Październik 17, 2008

0

W trawach i innych roślinach zielnych zawartość wielocukrów jest nawet większa. Fakt, że polisacharydy są głównym produktem asymilacji roślin, wskazuje na znaczenie cukrów jako substancji odżywczych dla wszystkich organizmów, które zależą od organicznych składników pokarmowych. Glukoza i inne cukry w formie polimerów stanowią więc nie tylko główną masę substancji organicznej ulegającej procesowi mineralizacji w przyrodzie, ale także, jako monomery, stanowią główne składniki odżywcze dla większości mikroorganizmów heterotroficznych.

Nasza propozycja spotkała z dużym zainteresowaniem.

Październik 7, 2008

0

Minister Maciej Nowicki na spotkaniu z greckim ministrem środowiska Georgiosem Soufliasem przedstawił polską propozycję stopniowego dochodzenia do płatnych aukcji uprawnieniami do emisji CO2. Nasza propozycja spotkała z dużym zainteresowaniem. Z aktualnych danych wynika, że obecnie zużycie1 substancji zubożających warstwę ozonową zmniejszyło się o około 95 % w stosunku do lat bazowych. Największy spadek (92%) osiągnięto […]

International Emerging Infections Program

Październik 1, 2008

0

The collaboration between Guatemala’s Ministry of Public Health and Social Assistance (MPHSA) and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) was initiated in 2006 to establish the International Emerging Infections Program (IEIP) in Guatemala. Based in Guatemala City and headquartered on the campus of the Universidad del Valle de Guatemala (UVG), the IEIP-Guatemala […]