Nasza propozycja spotkała z dużym zainteresowaniem.

Posted on Październik 7, 2008

0


Minister Maciej Nowicki na spotkaniu z greckim ministrem środowiska Georgiosem Soufliasem przedstawił polską propozycję stopniowego dochodzenia do płatnych aukcji uprawnieniami do emisji CO2. Nasza propozycja spotkała z dużym zainteresowaniem. Z aktualnych danych wynika, że obecnie zużycie1 substancji zubożających warstwę ozonową zmniejszyło się o około 95 % w stosunku do lat bazowych. Największy spadek
(92%) osiągnięto w krajach uprzemysłowionych, zaś w krajach rozwijających jest mniejszy i
wynosi ok. 80% w stosunku do poziomu odniesienia.
Najnowsze dane Protokołu montrealskiego potwierdzają podstawowe zrozumienie, że
produkowane przez człowieka substancje zubożające warstwę ozonową stanowią
zasadniczą przyczynę osłabienia warstwy ozonowej. Mówi się jednak z niepokojem, że
regeneracja warstwy ozonowej w rejonie Antarktydy nastąpi w latach 2065-2070, czyli o
około 20 lat później jak przewidywano. Wynika to z dodatkowych perturbacji związanych z
powiązaniami ze zwiększającym się systematycznie efektem cieplarnianym oraz
stosowanymi w dalszym ciągu substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

Reklamy
Otagowane: ,
Posted in: Nobody