Prawie 60% CO2 związanego przez rośliny lądowe wchodzi w skład drewna.

Posted on Październik 17, 2008

0


Szczególną właściwością procesu mineralizacji jest to, że mała część zmineralizowanego węgla (1-1,5%) dociera do atmosfery nie w postaci dwutlenku węgla, lecz jako metan. Gaz ten jest wytwarzany z materii organicznej w środowiskach, w których brakuje tlenu atmosferycznego (tundra, pola ryżowe, żwacz przeżuwaczy). Może on być utleniany przez rodniki OH z atmosfery, do tlenku węgla (CO), a potem do CO2. Wytwarzanie metanu, jak i innych gazów śladowych (H2, CO, N2O, NO2), jest spowodowane głównie przez bakterie i archeony.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że oceany stanowią ogromny rezerwuar dwutlenku węgla. Jednak należy wziąć pod uwagę, że szybkość wymiany między dwutlenkiem węgla atmosferycznym i zawartym w morzu – z którego ponad 90% istnieje jako HCO3 – jest bardzo mała. W ciągu roku zaledwie jedna dziesiąta CO2 z powietrza jest wymieniana z dwutlenkiem węgla z morza. Ponadto w takiej wymianie gazowej bierze udział jedynie bardzo płytka warstwa powierzchniowa. Duże ilości CO2 obecnego w głębszych warstwach docierają do powierzchni tylko w kilku miejscach, gdzie występują prądy wstępujące (Afryka Zachodnia, Chile). Wzbogacają one atmosferę w CO2 (do 0,05%). W ostatnich latach stwierdzono jednak, że zawartość CO2 w atmosferze stale rośnie, co jest spowodowane głównie spalaniem ropy naftowej i węgla. W 1976 roku zużycie ropy naftowej na całej ziemi wyniosło 3,2 % 10 ton, z czego większość została spalona. Wzrost ilości CO2 atmosferycznego wynika też prawdopodobnie z obniżenia wiązania CO, w procesie fotosyntezy, a także z degradacji gleby. Należy jednak podkreślić, że oceany stanowią potężny system buforujący, który reguluje zawartość CO2 w atmosferze.
W biochemicznych procesach fotosyntetycznego wiązania CO2 przez rośliny powstają przede wszystkim cukry i związki pokrewne. Większość dwutlenku węgla związanego w postaci wielocukrów gromadzi się przejściowo w drzewach i trawach. Prawie 60% CO2 związanego przez rośliny lądowe wchodzi w skład drewna. Drewno składa się w 75% z polisacharydów (celuloza, hemiceluloza, skrobia, pektyny i arabinogalaktan) i tylko nieco powyżej 20% – z ligniny i lignanów, natomiast zawartość białka jest bardzo mała (1%).

Reklamy