Poznań klimat

Posted on Grudzień 10, 2008

0


Groteskowa konferencja w sprawie klimatu ONZ w Poznaniu 1-12 grudnia, 2008

Szacunkowa cena za zmniejszenie emisji co2 o 20% wynosi 200 mld dolarów rocznie do roku 2030.
Unia europejska próbuje namówić szefów rządów do kontrolowania takich sektorów jak: równość płci, różnorodność biologiczna, bankowości, światowego rynku węgla, migracje, bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony budynków, transportu, bezpieczeństwo międzynarodowe.
Szczęściem w nieszczęściu jest to, że Polska posiada prawo veta. Mamy do wyboru zlecenie francuzom wybudowania kilku elektrowni atomowych, lub możemy kupić znakomite niemieckie kotły gazowe lub olejowe.

Jeśli spółka emituje zbyt dużo CO2

może albo dokonać cięć lub zapłacić innym firmom na zmniejszenie ich emisji w zamian. Jeśli okaże się, że taniej zapłacić komuś z Chin za pochłaniania dwutlenku węgla, lub fabryki w Indiach, aby zainstalować czystych technologii do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, to jest to dozwolone, pod warunkiem, że projekt został zatwierdzony na mocy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych. Za każdą tonę CO2 zapisaną w konwencji wydaje świadectwa poświadczonej redukcji emisji, lub CER.

Sszybki wzrost gospodarczy w kraju rozwijającym się sektorze energii emisji przypomina nam, że nie będziemy mogli do odwracać szybkich zmiany klimatu, i będziemy powodować szkody dla najbiedniejszej ludności świata, bez znalezienia sposobu, aby umożliwić krajom ubogim zarówno rosnąć gospodarczo i redukować emisję.

Reklamy