Szczyt oszołomizmu ekologcznego

Posted on Lipiec 15, 2010

0


Po uruchomieniu przez ENTSO-E zmienionej pilot dziesięcioletniego planu rozwoju sieci (TYNDP) dzisiaj „znaków przydatne krok w kierunku bardzo potrzebnego do sieci energii elektrycznej w Europie, która łączy krajowe systemy energii elektrycznej, są korzystne dla konsumentów, a także umożliwia integrację dużej ilości energii wiatrowej „, zgodnie z Justin Wilkes, Polityka Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA).

Pilot TYNDP przyznaje, że „duże inwestycje w sieci musi być podejmowana w szybszym tempie niż w ostatnich latach, tak aby osiągnąć zamierzone UE w 2020 r.”.

Jednak to tylko odzwierciedla aktualne plany OSP, a nie cele UE i jej państw członkowskich. ENTSO-E zapowiada się wziąć pod uwagę plany działania na rzecz energii odnawialnej (NREAPs), że państwa członkowskie przedłoży Komisji Europejskiej w tym roku. W rezultacie raport przewiduje, że obecnie tylko 25,5% zapotrzebowania na energię w UE będą dostarczane przez OZE w 2020 r. – znacznie mniej niż 34% energii elektrycznej, że Komisja Europejska uważa, zostaną przedstawione przez OZE do roku 2020.

„Konieczne jest podjęcie NREAPs pod uwagę w TYNDP i EWEA z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie ENTSO-E do tego jak najszybciej” powiedział Wilkes. „Spowoduje to plan jest bardziej realistyczne i prawdziwie europejska wizja infrastruktury sieci.”

Wskazano TYNDP pilot siedem głównych grup inwestycyjnych o łącznej wartości 23 mld € do 28 mld € w Europie. Znaczącą cześć tej inwestycji przewiduje się na Morzu Północnym (12 € do 14bn) i Morza Bałtyckiego (€ 11 do 13 miliardów).

„Publikacja dziesięcioletniego planu rozwoju europejskich sieci jest dobrą wiadomością. Teraz sprawą kluczową, by NREAPs są włączone i że plan pozwala UE osiągnięcie klimatycznych i odnawialnych źródeł energii „zawarte Wilkes.

Pierwsze oficjalne TYNDP jest wymagane przez przepisy UE w zakresie energii wyjść w 2012 roku.

Reklamy