Browsing All Posts published on »Czerwiec, 2011«

Irena

Czerwiec 30, 2011

0

Zgodnie ze statutem celem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej („IRENA”) jest „promowanie powszechnego i intensywniejszego wprowadzania, jak również zrównoważonego wykorzystywania wszystkich form energii odnawialnej – przy uwzględnieniu krajowych i wewnętrznych priorytetów i korzyści płynących z połączenia stosowania środków dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej – oraz promowanie wpływu stosowania energii odnawialnej na: ochronę środowiska naturalnego przez […]

Sprawa podatków od energi elektrycznej we Francji

Czerwiec 30, 2011

0

Czy dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ( 1 ) gwarantuje prawo do korzystania z minimalnych warunków przyjęcia, ustanowionych w tej dyrektywie, osobom ubiegającym się o azyl, w wypadku których państwo członkowskie, do którego został skierowany wniosek o udzielenie azylu, postanawia, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego […]

Minister weźmie 100 euro za wniosek

Czerwiec 28, 2011

0

Stówkę eurosów weźmie minister przy wniosku o wydanie uprawnień co2 dla statków powietrznych. Żyjemy w Polsce ale w naszych ustawach kwoty podaje się w Euro. To jest normalne?

Dziwna definicja emisji w nowej ustawie co2

Czerwiec 28, 2011

0

Jak wiecie ukazała się nowa ustawa o systemie handlu emisjami, jestem w trakcie lektury, tego znakomitego – jak cała Polska legislacja dokumentu, i na starcie perełka: Czym jest emisja? Przez pojęcie – „emisji — rozumie się przez to gazy cieplarniane wprowadzane do powietrza w wyniku działalności człowieka, związanej z eksploatacją instalacji objętej systemem oraz z […]

Kashue przesuwa termin złożenia wniosku o uprawnienia co2 po roku 2012

Czerwiec 2, 2011

0

Zapanowało zamieszanie, jak zawsze w Polsce, wszystko jest robione na chybcika i bez zastanowienia. Teraz widnieje data 31 lipca 2011r, jeszcze wczoraj wpisane było 1 lipca. Wytyczne Komisji Europejskiej jakie ukazały się niedawno, dotyczą państw członkowskich, które mają przygotować swoje akty wykonawcze. Niestety nie przygotują ich na czas. Do września 2011 mają przesłać dane do […]