Irena

Posted on Czerwiec 30, 2011

0


Zgodnie ze statutem celem Międzynarodowej Agencji
Energii Odnawialnej („IRENA”) jest „promowanie
powszechnego i intensywniejszego wprowadzania, jak
również zrównoważonego wykorzystywania wszystkich
form energii odnawialnej – przy uwzględnieniu krajowych
i wewnętrznych priorytetów i korzyści płynących
z połączenia stosowania środków dotyczących energii
odnawialnej i efektywności energetycznej – oraz promowanie
wpływu stosowania energii odnawialnej na:
ochronę środowiska naturalnego przez zmniejszenie
presji na zasoby naturalne i ograniczenie wylesiania,
a zwłaszcza wylesiania obszarów tropikalnych, pustynnienia
i utraty różnorodności biologicznej; ochronę
klimatu; wzrost gospodarczy i spójność społeczną,
w tym ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój;
dostęp do dostaw energii i bezpieczeństwo dostaw
energii; rozwój regionalny i odpowiedzialność międzypokoleniową”.

Reklamy