Na czyj koszt zmniejszenie energochłonności?

Posted on Lipiec 6, 2011

0


Jak podają koalicja klimatyczna „szacuje się, że zwiększanie efektywności energetycznej o 1% rocznie przez dziesięć lat spowoduje powstanie i utrzymanie 200 tys. nowych miejsc pracy w całej Unii Europejskiej.” tylko na czyj koszt? zaś koszt w Polskim PKB wyniesie jakieś 1-1,5 % spadku PKB rocznie, przy przejściu z węgiel na paliwa niskoemisyjne zakupione w Rosji.

Reklamy
Posted in: 1