Browsing All Posts published on »Październik, 2011«

Najczęściej stosowane wieloetapowe odsalania

Październik 27, 2011

0

Połowa zakładów odsalania wody na świecie na Bliskim Wschodu. Większość paliw kopalnych prowadzi, zwłaszcza gazu ziemnego. Konwersja wody morskiej do wody pitnej jest bardzo energochłonny. Najczęściej stosowane wieloetapowe odsalania flash (MSF) destylacji z parą zapotrzebowanie na ciepło w 70 do 130 stopni Celsjusza i zużywa do 200 kilowatogodzin energii elektrycznej na każdy metr sześcienny wody […]