Browsing All Posts published on »Sierpień, 2012«

Jeśli nowe plany nie będa gotowa na czas?

Sierpień 9, 2012

0

Zgodnie z art 16 ust 1), operator niezwłocznie ma zastosować nowy monitoring zaplanować gdzie można rozsądnie założyć, że zaktualizowany plan monitorowania zostanie zatwierdzony zgodnie z propozycją. Może to dotyczyć np. gdy dodatkowe paliwo jest wprowadzane, które będą monitorowane przy użyciu tych samych warstw jak porównywalnych paliw w tej instalacji. Sytuacja w instalacji zmieni się dopiero […]

Komisja Europy zajęła się nowymi planami monitorowania co2

Sierpień 9, 2012

0

Miało być tak pięknie i czysto. Ekologicznie chyba leżymy.Ten dokument jest częścią serii dokumentów dostarczonych przez Komisję usługi dla wspierania wdrażania rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych emisji na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1. Poradnictwo przedstawia poglądy służb Komisji w […]